Welkom bij InEvolve,

Wij zijn er om jouw klantinteractie aan te laten sluiten op wie jij als organisatie, collega, mens bent & wat de klant verwacht en verlangt.

Met de expertise van het kennishuis van klantcontact en de W1nnen methode implementeren we samen met alle aanwezige talenten binnen jouw organisatie de gewenste klantinteractie.  Dit doen we door op maat de methodes van Agile werken,  Lean performance , design thinking en zelfsturen te combineren.

Ons Team heeft meer dan 20 jaar ervaring in klantinteractie, en heeft ervaring met het transformeren van organisaties op gebied van, Lean performance management, agile werken en wfm optimalisaties. lees meer 

Onze werkwijze:  W1nnen is een beweging waarbij voor het bereiken van je doelen je intrinsieke motivatie verlangen en het benutten van jouw talent en  potentieel centraal staat.

Wij zijn jouw partners in iedere verandering, wij werken samen  totdat het gewenste doel is bereikt. Je koopt een verbetering en jij bepaalt zelf wat de verbetering je waard is. Wij luisteren, ervaren en doen

Wij luisteren:  wat zijn jouw wensen?

Wat zijn je wensen?

Om je op maat te kunnen helpen zijn we benieuwd wat je wensen zijn, welke klantrelatie wil je creeren, welke cultuur en werkwijze verlang je voor je collega’s en welke veranding wens je jouw organisatie toe?

Graag nemen wij de tijd om in een persoonlijk gesprek je wensen in kaart te brengen zodat we samen een op maat plan kunnen opstellen.

Kan je niet wachten tot het gesprek en wil je binnen 2 minuten al weten wat wij voor je kunnen betekenen?  Vul dan de onderstaande vragen in

Wij ervaren & doen:  wat kunnen voor je doen?

Wat we voor je kunnen doen

Wij luisteren, ervaren en doen,  op basis van jouw wensen  bieden we op maat diensten en programma’s aan.  Onze werkwijze is volledig gebasseerd op een partnership, samen geven we vorm aan de inhoud oplossing en het resultaat. Je koopt een verbetering van een aantal kern kpi’s. Je bepaald zelf wat de verbetering je waard is.  Meer weten

Diensten


 implemented  

Zelfroosteren is het slim inspelen van alle medewerkers op veranderingen zodat we bereikbaar zijn voor de klant .  Iedere medewerker heeft elk moment van de dag de vrijheid om hun rooster zelf aan te passen. Deze vrijheid gaat gepaard met de gedeelde medewerkerverantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid. Lees meer

 • Bereikbaarheid stabieler
 • Hogere klanttevredenheid
 • -5% Kosten lager door hogere medewerker flexibiliteit
 • -2% Daling van verzuim
 • +1,5 punt Medewerker tevredenheid op werk privé balans

Met Performance coaching en tooling faciliteren we een dialoog/platform waarin het ontwikkelen van potentieel centraal staat.  Iedere medewerker beïnvloed bewust  dagelijks de performance door lean methodieken in te zetten en geleerde lessen met elkaar te delen. Lees meer

 • Implemented  
 • Stijging productiviteit 10%
 • +8% waarde creatie
 • +0,5 punt Medewerker tevredenheid op teamwork

Programma


 

 

Creëren van een werkwijze waarin veranderen een vast onderdeel is van het werk. Dit programma faciliteerd een agile werkomgeving waarin het gedrag & methodiek ervoor zorgen dat snel en gedragen veranderingen geïmplementeerd en geborgd kunnen worden.

 • Implemented
 • Stijging wendbaarheid van de organisatie
 • Veranderingen binnen 5 weken gedragen geïmplementeerd
 • 10% performance stijging running
 • 200% performance verbetering change

 

 

 

Creëren van een werkwijze waarin veranderen een vast onderdeel is van het werk. Dit programma faciliteerd een agile werkomgeving waarin het gedrag & methodiek ervoor zorgen dat snel en gedragen veranderingen geïmplementeerd en geborgd kunnen worden. Lees meer

 • Implemented
 • Stijging wendbaarheid van de organisatie
 • Veranderingen binnen 5 weken gedragen geïmplementeerd
 • 10% performance stijging running
 • 200% performance verbetering change